Wykorzystane materiały

w kolejności przypadkowej:

 1. Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa wraz ze słownikiem wyrazów obcych w języku polskim używanych, Nakład,druk i własnosć Noskowskiego, Warszawa 1887
 2. Działo się w Łodzi..., Mirosław Z. Wojalski, Ł.1992
 3. Łódź, Dzieje Miasta Tom 1 do 1918r, prac.zbior.red:Ryszard Rosin, Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, PWN, Warszawa 1988
 4. Łódź, Miasto pracy. Edward Rosset, Wyd. Magistratu m. Łodzi, Ł.1929
 5. Informator Miejski, Łódź, © Copyright by Publishing House "Journal" Bydgoszcz, 1994
 6. Łódź, przewodnik, J.Salm, J.Wesołowski, Zarząd Miasta Łodzi, 1992
 7. Nasze koleje.Mosty dróg żelaznych Królestwa Polskiego. Wiesław Wojasiewicz, WKŁ 1982
 8. Norman Davies, Boże Igrzysko, Historia Polski t 2 od roku 1795, Znak,Kraków 1991 (dane oryg: God's Playground, A History of Poland.vol 2, 1795 to the Present, Oxford University Press, Oxford 1981
 9. Piętnaście lat Politechniki Łódzkiej 1945-1960, prac.zbior. pod red. Wiktora Chitruka, PWN o.w Łodzi 1960, nakładem Politechniki Łódzkiej
 10. Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi. Ułożył Dr. Mieczysław Orłowicz. Wydawnictwo "Podróżnik Polski" 1914, nakładem Eugeniusza Starczewskiego, Składy główne: Warszawa - Gebethner i Wolff - Kraków - G.Gebethner i Spółka.
 11. Przewodnik Turystyczny po Łodzi, zbior.,Łódź 1964
 12. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red.Sulmierski, Warszawa 1884
 13. Henryk Szubert,Gdy Łódź chciano przemianować na Mikołajew, Gł.Robot,69.06.16
 14. Anna Rynkowska, Ulica Piotrkowska,WŁ, Łódź, 1970
 15. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, PWN Warszawa 1965
 16. Wileka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna,Wyd.Gutenberga, Kraków
 17. Rzeczpospolita, Mapa -1770r. Służba Topograficzna WP Nakładem:"POLKART", Warszawa 198?
 18. Getto w Łodzi, 1940-1955, zbior. mat. z sesji naukowej 1984.08.09, Ł. 1988
 19. Judaica Łódzkie, prac.zbior. p.red. Marka Budziarka, Ł.1994 Muzeum Historii Miasta Łodzi
 20. Stefan Pytlas,Łódzka Burżuazja Przemysłowa w latach 1864-1914, praca habilit. Uniwersytet Łódzki, 1994
 21. Krzysztof Stefański, Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914,praca habilitacyjna, Uniwersytet Łódzki, 1999
 22. Pałac Poznańskich w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Ł.1995
 23. Bronisław Podgarbi, Cmentarz Żydowski w Łodzi, Artus, Ł. 1990
 24. Kazimierz Badziak i Henryk Michalak, Polski Słownik Biograficzny, tom XXXI, s 82, 1988-1989.
 25. Teksty Źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820, wybrał i opracował Adam Stebelski, Łódź 1934.
 26. Jan Wojcieszczak, Początki tramwajów łodzkich, w Świat kolei, dwumiesięcznik,1997, Nr 1
 27. Włodzimierz Berner, Początki badań sanitarno-epidemiologicznych e łodzi na przełomie XIX i XX w. Zdrowie Publiczne,T CVII, Nr8, 1997

97.06.03