Architektura krajobrazu (w założeniach)

"Pierwsza [druga] regulacja Łodzi, dokonana przez Rembielińskiego, oddzieliła część mieszkalną miasta od przemysłowej. Ulica Piotrkowska miała być dzielnicą mieszkalną, zaś tereny przemysłowe wytyczono wzdłuż Jasieni.Druga dzielnica przemysłowa rozwinęła się na południowym krańcu Piotrkowskiej, od ulic Emilii i Czerwonej do Górnego Rynku (zakłady Geyera, Steinerta i Fesslera). Istniało jednak zarządzenie, które stwarzało warunki dla rozszerzenia budownictwa przemysłowego na całą Piotrkowską. Była to bowiem ulica ulica sukienników i tkaczy bawełniano-lnianych - tylko tkacze, którzy zobowiązali się utrzymywać jeden lub lilka warsztatów, mogli otrzymać działki budowlane na ul.Piotrkowskiej, zaś domy tkaczy były jednocześnie wytwórniami wyrobów włókienniczych. Obok izby warsztatowej zaczęły z czasem powstawać urządzenia umożliwiające wykańczanie surowych tkanin, gdyż bielniki, farbiarnie i drukarnie fabrykantów nad Jasienią już nie nadążały za potrzebami wciąż wzrastającej produkcji tkanin."
95.04.25 src: Piotrkowska