Obszar zajęty przez miasto rośnie, od początku ery przemysłowej, stale.

Pierwsze regulacje XIX w: Graficzne przedstawienie wzrostu obszaru zajętego przez miasto (47k).
src : Przewodnik, 1992
95.04.05 jkk