Gmachy publiczne

W nowym mieście wojewódzkim brakowało również gmachów mogących pomieścić niezbędne instytucje Odrodzonego Państwa.
Sąd woj."Model gmachu Sądu Okręgowego w Ł. przy ul. Prez. Narutowicza Budowę rozpoczęto w r. 1928 wedle planów arch. Kabana. Kosztorys obliczono na 3 miljony zł. Całość składać się będzie z 4-ch budynków: Sądu okręgowego, Hipoteki, Sądów grodzkich i budynku mieszkalnego"
Gmach ten do dziś pełni zaplanowane funkcje (ul.Narutowicza / pl. Dąbrowskiego)
Izba skarbowa"Model gmachu Izby Skarbowej w Ł." (przy al. Kościuszki)
Izba SkarbowaInny gmach izby skarbowej w Ł. (teraz Urząd Celny na Karolewskiej ?)
95.04.20 jkk