Kanalizacja

Zaniedbania w rozwoju urządzeń miejskich były olbrzymie. Łódź do 1927 nie posiadała kanalizacji i wodociągów. Dopiero w Polsce niepodległej rozpoczęto budowę tych niezbędnych dla przeszło półmilionowego miasta urządzeń. Pierwsze roboty ziemne rozpoczęto 1 maja 1925 r według projektu, opracowanego w 1909 r. przez angielskiego inżyniera Wiliama H.Lindley'a Jr. (ma swoją ulicę również w Łodzi - przez pomyłkę tylko tablice wskazują na jego Ojca - bud. wodociągów w Warszawie !).
"Budowa kanalizacji w Łodzi jest zarówno pod względem finansowym jak i technicznym, przedsięwzięciem wielkiem. Kosztorys I serji robót wykazuje sumę 50.000.000 złotych. Na ogólną ilość 118 km kanałów, przewidzianych w Iszej serji robót, wykonano do dnia 31 grudnia 1928 roku 42.078 metrów, w tem znajdują się wszystkie główne kolektory oraz kompletnie wykończona stacja oczyszczania ścieków. Roboty te pochłonęły dotychczas około 20 miljonów złotych. Podkreślić należy, że od 1 lipca 1927 roku sieć kanalizacyjna w Łodzi już funkcjonuje. Roboty kanalizacyjne są nadal prowadzone w szybkiem tempie. Liczba robotników zatrudnionych przy tych robotach, sięga 2 tysięcy." src: E. Rosset
Lublinek 1929
Budowa stacji oczyszczania (mechanicznego) na Lublinku. Stacja ta bez zasadniczych zmian działała do listopada 1994 r. Budynek (w stylu zakopiańskim ?) uznany został za zabytek budownictwa przemysłowego
95.04.11 jkk