Narodowość / religia mieszkańców

Aktualny skład narodowościowy mieszkańców Łodzi nie jest mi znany. Ostatnie dane jakimi dysponuję to 1939 r. (i szacunkowe liczby, po zakończeniu wojny - do 1956 r. w stosunku do Żydów). Wśród mieszkańców Łodzi najliczniej reprezentowani byli: Polacy, Żydzi i Niemcy.Rosjanie i inni nigdy nie przekroczyli razem 3 % populacji.
Układ narodowościowy


Ponieważ dawniej stosowano też inny podział (religijny), dla porównania przedstawiam poniżej dane dla 1921 r. z zastosowaniem obu tych kryteriów.
Narodowosc 1921Religia 1921
Widać niewielkie przesunięcie w kierunku narodowości polskiej zarówno wśród wyznawców religi mojżeszowej, jak i ewangelików. Prawosławni nigdy nie stanowili znaczącego odsetka (głównie urzędnicy moskiewscy) a spisy ówczesne nie przewidywały istnienia osób bezwyznaniowych.
95.04.19 jkk