I.N.D.photo Ivor Norman Davies jest historykiem i publicystą. Urodził się 8 czerwca 1939 roku w Bolton w hrabstwie Lancashire. Studiował w Grenoble, Oxfordzie, Sussex i Krakowie, gdzie w 1973 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Chinach. Od 1971 roku pracuje na Uniwersytecie Londyńskim, w School of Slavonic and East European Studies, gdzie w 1985 roku otrzymał stanowisko profesora. Współpracuje z BBC, a także z brytyjskimi oraz amerykańskimi czasopismami: The Times, New York Review of Books, The Independent. Do 1989 roku wszystkie książki Normana Daviesa były w Polsce zakazane przez cenzurę komunistyczną. Tłumaczone na język polski krążyły jednak w niezależnym obiegu wydawniczym.
Norman Davies jest autorem następujących książek:
  1. Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920, 1972r.
  2. Polska: przeszłość i teraźniejszość. Wybrana bibliografia prac o historii Polski w języku angielskim, 1977r
  3. Boże igrzysko. Historia Polski, 1981 r.
  4. Serce Europy. Krótka historia Polski, 1984r.
  5. Historia Europy, 1995r.
Praca naukowa i publicystyczna Normana Daviesa przyniosła mu szerokie uznanie, potwierdzone odznaczeniami takimi jak: W 1993 roku Norman Davies otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskieg w Lublinie.
Jest on członkiem Academia Scientiarum et Artium Europea w Salzburgu, a także członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
w: God's Playground. On visiting Alice's Polish Wonderland. Universitas, Kraków 1995