Liczba mieszkańców Łodzi na przestrzeni jej dziejów

Istnieją drobne różnice w zależności od źródła. W początkowym okresie różnice są zdecydowanie większe, ze względu na znaczny udział robotników okresowych. Oba wykresy prezentują te same dane. Skala półlogarytmiczna lepiej ukazuje szybkość wzrostu liczby mieszkańców w pierwszym okresie.
ludn. lin. ludn. log.
95.04.03 jkk