ENCYKLOPEDYA POWSZECHNA KIESZONKOWA WRAZ ZE SŁOWNIKIEM WYRAZÓW OBCYCH W JĘZYKU POLSKIM UŻYWANYCH

WARSZAWA, NAKŁAD, DRUK I WŁASNOŚĆ NOSKOWSKIEGO
11 ulica Mazowiecka
1887

s.1025 Łódź, m. pow. fabryczne w gub. Piotrkowkiej, pow. łodzińskim nad strugami: Jasień i Łódka, niegdyś wieś bis. kujawskich, za których staraniem zamieniona została w XV w. na miasto. Stolica przemysłu krajowego, przeszło 130,000 lud. trudniącej się po większej części wyrobem materji bawełnianych, lnianych i konopnych; filia Banku Państwa, gimnazyum przemysłowo-handlowe, szkoła wyższa żeńska i.t.p., bank handlowy łódzki, Tow. Miejskie Kredytowe, otwarte w 1872. ~łódzki pow., 153 mil kw., około 200,000 l. 2 miasta, 3 osady, 18 gmin.